Думи - Седем Седем вечности. Седем години. Често си спо...

wave https://words.virtbg.com Виртуално забавлениеЗдравейте,
Казвам се Боян Евстатиев. Споделям с вас моите истории. Вдъхновени са от хора, от събития в живота ми, от света наоколо.

Добави във FacebookДобави във Facebook


8 / 48


Седем
Седем вечности. Седем години.
Често си спомням това.
Седем болки. Сами, несломими.
Седем смърти, познали смъртта.

Много спомени гонят се в кръг.
Не умират. Те май ще са вечни.
Ще ме мъчат. И няма да спрат.
И ще бъдат жестоки и нежни.

Седем пъти проклинах се аз.
Седем?...Пак лъжа. Безброй са.
Колко пъти съм плакал без глас.
И без смисъл. Без вяра. Без полза.

Малко пъти сънувах те жива,
Но те помня мъчително ясно.
Моя майка. Добра. Обичлива.
А смъртта...Тя е нещо ужасно.

Ти си мъртва. Загубих те рано.
После исках и аз да умра.
После болката – тежка, голяма
Се роди и доведе скръбта.

После капеха блудкави сълзи
И превръщаха в кал пепелта,
И светът стана мрачен и тъжен
А пък аз...аз намразих света.
Боян Евстатиев (Бев), Sep 19, 19958 / 48

tl tr br bl brdl brdr brdb
close